Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Michal Podzimek

kněz, pedagog, teolog >>

Vystudoval Teologickou fakultu Univerzity Karlovy, dále studoval kanonické právo v Lublinu a didaktiku v Ružomberoku. V roce 1998 byl vysvěcen na římskokatolického kněze. V současnosti se věnuje především pedagogické činnosti na Technické univerzitě v Liberci a publikuje v oblasti vzdělávání a vztahu společnosti k náboženské spiritualitě. Je mj. autorem knihy Spiritualita v době sekularizace.

––

Učili nás, že znalosti vedou k dovednostem. A přesto nejen na sobě pozorujeme, že užitečných dovedností mnoho nemáme, protože svět se od doby naší školní docházky zase o něco posunul, a to nejen technologicky. Stejně tak nás učili, že správné hodnoty vedou ke správným postojům. A přitom si teď nejen v Broumově naléhavě klademe otázku, „k čemu nám jsou ve společnosti hodnoty“, čímž přiznáváme, že o účelnosti našich dosavadních hodnot minimálně pochybujeme a máme potřebu je podrobit kritice.

Jestliže je mým úkolem vstoupit do diskuse z tzv. filosofické perspektivy, pak mám hned na začátku potřebu sdělit, že všechny filosofie, teologie či ostatní xy-logie, žádné definitivní odpovědi na otázku hodnot přinést nemohou. Jistě, nejsou zcela mrtvé, ale to, co dějinně přináší, jsou až na výjimky jen abstraktní ideje, dříve či později proměněné na kruté ideologie. A jakkoliv rád o ideologiích svým studentům přednáším, vždy si oddychnu, když mohu toto téma zanechat zavřené za dveřmi posluchárny. Téma hodnot je tedy třeba diskutovat z mnohem pokornější perspektivy, a to z perspektivy našich současných potřeb a výzev, které jsou jiné než ty včera a jiné, než budou ty zítra. Naše konkrétní, dynamické a proto neopakovatelné tady a teď, to je ona základní platforma, na které bude třeba se shodnout, aby naše diskuse byla smysluplná. Těším se na ni.