Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Pavel Pola

rektor kostela Pražského Jezulátka

––

Absolvoval tři roky studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, poté vstoupil do Řádu bosých karmelitánů a vystudoval Katolickou teologickou fakultu UK. Od roku 2008 se věnuje studiu sv. Terezie z Lisieux, stala se i tématem jeho doktorandské práce na Evangelické teologické fakultě. Je rektorem kostela Pražského Jezulátka. Věnuje se meditaci, vedením exercicií a duchovnímu doprovázení.
 

––

Solidarita a sounáležitost pohledem Pavla Poly:

Solidarita je podle mě jednou ze základních křesťanských hodnot. Dovolil bych si ji parafrázovat jako vědomí, že patříme k sobě, že jsme „na jedné lodi“, že jsme na sobě do jisté míry závislí, druhé lidi potřebujeme a oni potřebují nás. To má důsledky pro naše vlastní sebevědomí i pro podobu našich vztahů. Řada Ježíšových podobenství vyzdvihuje ve své pointě právě solidaritu (O nepoctivém správci, O dělnících na vinici, O milosrdném Samaritánovi a další). A vlastně samotný motiv Vtělení – klíčového tématu křesťanství – je Boží soucit a solidarita se svým tvorstvem a s lidmi. Boží Syn se stal jedním z lidí a byl jako každý jiný člověk, čteme v listu Židům… Solidarita může být velkou hybnou silou a myslím, že je proto důležité o ni pečovat.