O nás

Konferenci pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov pod taktovkou neziskové organizace Agentura pro rozvoj Broumovska.

Setkání je výjimečné tím, že poskytuje velký prostor pro debatu (jeden diskusní panel trvá tři hodiny), a tak je možné diskutovat do hloubky, a nikoliv jen povrchně.

Konderenční sál

Broumovské diskuse mají za cíl:

  • inspirovat k přemýšlení o důležitých otázkách současnosti;
  • být setkáním lidí, kteří cítí spoluzodpovědnost za svět, v němž žijeme;
  • stát se respektovanou konferencí s celostátním dopadem a v delší perspektivě i s evropským významem

Specifikem konference je rovněž důraz na principy kultivované demokratické diskuse:
věcnost, otevřenost, poctivost, trpělivost, zdvořilost

Důležitou součástí Broumovských diskusí jsou studenti středních a vysokých škol, kteří mají možnost získat studentská stipendia, účastnit se workshopů anebo se podílet přímo na organizaci akce.

Studenti

Předcházejících ročníků konference se zúčastnili například Miloslav Vlk, Ondřej Šteffl, Václav Cílek, Vladimíra Dvořáková, Petr Robejšek, Petr Kolář, Zdeněk Velíšek, Helena Illnerová, Aleš Chmelař, Pavel Bělobrádek, Alexandr Vondra, kandidáti na post prezidenta ČR a další osobnosti veřejného, duchovního i akademického života.

Prezidenti

Pořadatel Broumovských diskusí

Konferenci pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov pod taktovkou neziskové organizace Agentura pro rozvoj Broumovska. Ta byla založena v roce 2004 s cílem být hybatelem rozvoje regionu.

Vzdělávací a kulturní centrum klášter Broumov je evropská instituce podněcující tvořivost, sebevědomí a toleranci.

„V rámci prostoru tvůrčí svobody nabízíme odpovědi a podněcujeme dialogy týkající se naší křesťanské kultury a tradice, historie, soužití v evropském prostoru a duchovního rozvoje společnosti. Působíme tím pozitivně na morálku společnosti i komunity.“
- Část z vize Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov

Organizační výbor konference

Jan Školník, MBA – zakladatel Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov a Agentury pro rozvoj Broumovska
Ing. Aleš Freiwald – Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
P. ThLic. Martin Lanži – děkan ŘKFÚ – Děkanství Broumov
MUDr. Jiří Veselý – primář interního oddělení Nemocnice Náchod
Mgr. Jiří Ringel – ředitel Gymnázia Broumov

Výkonný tým konference

Jan Školník – ředitel projektu
Hana Valentová – programová manažerka
Dana Černotová – vedoucí produkce
Martina Junková – guest service a doprovodný program
Pavla Semeráková – koordinátorka programu studentů
Kateřina Ostradecká – média a PR
Petra Benešová – produkce
Aleš Freiwald – catering a ubytování
Andrea Hrubešová – fundraising a vztahy s partnery

Na organizaci konference se podílí i další kolegové ze Vzdělávacího a kulturního centra Broumov a za pomoc děkujeme také studentům Gymnázia Broumov.

PARTNEŘI

Město Broumov
Raiffeisen Leasing
Královéhradecký kraj
HOBRA – Školník
Pro rozvoj Broumovska
Saar Gumi
Jan Bárta
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Open Society Fund
Čeko Import
Edumed
Benediktinské opatství
Farnost Broumov
Podnikatelský klub Broumovska
Český rozhlas Hradec Králové
Východočeská televize (TV1)
Scio
Naše Broumovsko