O nás

Konferenci pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska a Maiwaldovou akademií.

Setkání je výjimečné tím, že poskytuje velký prostor pro debatu (jeden diskusní panel trvá 2,5–3 hodiny), a tak je možné diskutovat do hloubky, a nikoliv jen povrchně.

Konderenční sál

Broumovské diskuse mají za cíl:

 • inspirovat k přemýšlení o důležitých otázkách současnosti;
 • být setkáním lidí, kteří cítí spoluzodpovědnost za svět, v němž žijeme;
 • stát se respektovanou konferencí s celostátním dopadem a v delší perspektivě i s evropským významem

Specifikem konference je rovněž důraz na principy kultivované demokratické diskuse:
věcnost, otevřenost, poctivost, trpělivost, zdvořilost

Důležitou součástí Broumovských diskusí jsou studenti středních a vysokých škol, kteří mají možnost získat studentská stipendia, účastnit se workshopů anebo se podílet přímo na organizaci akce.

Studenti

Předcházejících ročníků konference se zúčastnili například Miloslav Vlk, Ondřej Šteffl, Petr Pavel, Václav Cílek, Vladimíra Dvořáková, Tomáš Sedláček, Roman Joch, Petr Kolář, Karel Kovář – Kovy, Jiří Padevět, Zdeněk Velíšek, Helena Illnerová, Daniel Kroupa, Aleš Chmelař, Pavel Bělobrádek, Alexandr Vondra, Roman Týc, kandidáti na post prezidenta ČR a další osobnosti veřejného, duchovního i akademického života.

Prezidenti

Pořadatel Broumovských diskusí

Konferenci pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov ve spolupráci s Maiwaldovou akademií a Agenturou pro rozvoj Broumovska. Ta byla založena v roce 2004 s cílem být hybatelem rozvoje regionu.

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov je evropská instituce podněcující tvořivost, sebevědomí a toleranci.

„V rámci prostoru tvůrčí svobody nabízíme odpovědi a podněcujeme dialogy týkající se naší křesťanské kultury a tradice, historie, soužití v evropském prostoru a duchovního rozvoje společnosti. Působíme tím pozitivně na morálku společnosti i komunity.“
– Část z vize Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov

Organizační výbor konference

 • Jan Školník, MBA – zakladatel Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov a Agentury pro rozvoj Broumovska
 • Ing. Aleš Freiwald – Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
 • P. ThLic. Martin Lanži – děkan ŘKFÚ – Děkanství Broumov
 • MUDr. Jiří Veselý – primář interního oddělení Nemocnice Náchod
 • Mgr. Jiří Ringel – ředitel Gymnázia Broumov

 

Výkonný tým konference

 • Jan Školník – zakladatel projektu
 • Hana Valentová – výkonná ředitelka, koordinátorka programu
 • Dana Černotová – vedoucí produkce
 • Martina Junková – guest service a doprovodný program
 • Pavla Semeráková – koordinátorka programu studentů
 • Kateřina Ostradecká – média a PR
 • Petra Benešová – traffic manager, komunikace s účastníky, produkce
 • Aleš Freiwald – catering a ubytování
 • Anna Jeřábková – catering (číše vína)
 • Andrea Hrubešová – fundraising a vztahy s partnery
 • Tomáš Valášek – technické zajištění sálu Dřevník
 • Tereza Glize – strategický fundraising 

 

Podpůrný tým

 • Dagmar Machotová – podpora marketingu a PR 
 • Jakub Šleis – grafické práce, DTP
 • Marek Dvořák & Radomír Veselý – autoři vizuálu
 • Lenka Novotná – ubytování Dům hostů
   

Na organizaci konference se podílí i další kolegové ze Vzdělávacího a kulturního centra Broumov a za pomoc děkujeme také studentům Gymnázia Broumov.

PARTNEŘI

Město Broumov
Raiffeisen Leasing
Královéhradecký kraj
HOBRA – Školník
Pro rozvoj Broumovska
Saar Gumi
Jan Bárta
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Open Society Fund
Čeko Import
Edumed
Benediktinské opatství
Farnost Broumov
Podnikatelský klub Broumovska
Český rozhlas Hradec Králové
Východočeská televize (TV1)
Scio
Naše Broumovsko