Program

Online předprodej vstupenek začne zde na webu v září 2019.

Jména hostů průběžně doplňujeme. 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE

Úterý
5. listopadu
2019

19:00 Neformální setkání v předvečer Broumovských diskusí spojené s koncertem Barbory Mochowe (sál Kreslírna)

Středa
6. listopadu
2019

9:30 Slavnostní zahájení (sálDřevník)

 • Jaroslav Bitnar (starosta města Broumov) (tbc)
 • Jiří Štěpán (hejtman Královéhradeckého kraje) (tbc)
 • Petr Prokop Siostrzonek (arciopat břevnovský a broumovský)
 • Jan Školník (Vzdělávací a kulturní centrum Broumov)

Moderátorka: Daniela Brůhová

10:00–12:30 Panel I:
Důvěřujeme státu a institucím? (sál Dřevník)

Co je to důvěra? Jak jsme na tom s důvěrou ve stát a instituce v České republice? Jaký význam má důvěra občanů ve stát a jeho instituce? Je důvěra základním předpokladem demokracie? Co způsobuje absence důvěry? Jakou roli v navozování důvěry a porozumění ve společnosti hraje občanská společnost? Jak lze rozvíjet institucionální důvěru? Jak míra důvěry ve společnosti ovlivňuje kvalitu života? Proč (ne)důvěřujeme evropským institucím?

Hosté:

 • Markéta Sedláčková (socioložka, Sociologický ústav AV ČR, FF UK)
 • Eliška Wagnerová (býv. soudkyně Ústavního soudu)
 • Tomáš Petráček (historik, vysokoškolský pedagog)

12:30–14:30 Oběd (restaurace U Tří růží)

14:30–17:00 Panel II: 30 let naší demokracie: Proměny důvěry a porozumění (sál Dřevník)

Jaký je vztah důvěry a demokracie? Jak se proměnila naše důvěra ve stát a instituce za posledních 30 let?
Co mohou politici udělat pro porozumění ve společnosti? Co způsobuje absence důvěry ve společnosti?

Hosté:

 • Mikuláš Dzurinda (bývalý předseda vlády Slovenské republiky)
 • Vladimír Špidla (bývalý předseda vlády České republiky)
 • Mirek Topolánek (bývalý předseda vlády České republiky) (tbc)

Moderátorka: Světlana Witowská (Česká televize) (tbc)

17:00–19:00 Večeře (restaurace U Tří růží)

19:00 Číše vína v Opatských sálech

Čtvrtek
7. listopadu
2019

8:00–8:30 Doprovodný program:
meditace (sál v klášteře)

9:00–11:30 Panel III:
Jak si více důvěřovat a lépe porozumět (sál Dřevník)

Jak se utváří důvěra? Jak překonávat nedůvěru? Co by se ve společnosti změnilo, kdybychom si více důvěřovali? Jak hledat cesty k porozumění mezi lidmi s rozdílnými názory? Co je překážkou většího porozumění mezi generacemi? Co můžeme pro vyšší míru důvěry ve společnosti udělat my sami – každý z nás?

Hosté:

 • Angelika Pintířová (boromejka, pedagožka, zdravotní sestra)
 • Kateřina Šedá (umělkyně) (tbc)

11:30–13:30 Oběd (restaurace U Tří růží)

13:30–16:30 Paralelní doprovodný program:
Workshopy pro studenty (Opatské sály)

 • Workshop s Kateřinou Šedou (tbc)
 • Workshop s Angelikou Pintířovou

13:30–15:30 Paralelní doprovodný program:
Komorní rozmluva: Důvěra a porozumění v sousedských vztazích a v komunitě (Opatský sál)

Jak se utváří důvěra v komunitě? Jak společnost ovlivňuje důvěra v rámci sousedských vztahů? Jak řešit absenci důvěry? Co je základním předpokladem porozumění v sousedských vztazích a komunitě?

 • Petr Prokop Siostrzonek (arciopat břevnovský a broumovský)
 • Jiří Bárta (ředitel Nadace Via)

Rozmluvou provází: Jan Školník

14:00–17:00 Paralelní doprovodný program:
Možnost prohlídky kláštera

13:30–17:30 Paralelní doprovodný program:
Možnost prohlídky výstavy 30 let svobody

(ve spolupráci s Post Bellum, náměstí v Broumově)

13:30–17:30 Paralelní doprovodný program:
Možnost prohlídky výstavy Davida Hanvalda

(Dětská galerie Lapidárium v klášteře)

18:00 Mše sv. (klášterní kostel sv. Vojtěcha)

Celebruje: Martin Lanži (Římskokatolická farnost – děkanství Broumov)

Pátek
8. listopadu
2019

Doprovodný program: Komentovaná prohlídka vybraných kostelů broumovské skupiny

Čas na konferenci můžete spojit s prodlouženým víkendem na Broumovsku.

PARTNEŘI

Město Broumov
Raiffeisen Leasing
Královéhradecký kraj
HOBRA – Školník
Pro rozvoj Broumovska
Saar Gumi
Jan Bárta
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Open Society Fund
Čeko Import
Edumed
Benediktinské opatství
Farnost Broumov
Podnikatelský klub Broumovska
Český rozhlas Hradec Králové
Východočeská televize (TV1)
Scio
Naše Broumovsko