4. BROUMOVSKÉ DISKUSE

VIZE
VZDĚLANOSTI

KLÁŠTER BROUMOV
6. - 7. 11. 2017

4. BROUMOVSKÉ DISKUSE / VIZE<br />
VZDĚLANOSTI / KLÁŠTER BROUMOV<br />
6. - 7. 11. 2017
4. BROUMOVSKÉ DISKUSE / VIZE<br />
VZDĚLANOSTI / KLÁŠTER BROUMOV<br />
6. - 7. 11. 2017

Broumovské diskuse jsou každoroční konferencí, která otevírá důležitá témata naší
společnosti. Je určena všem, kteří cítí spoluzodpovědnost za svět, ve kterém žijeme.

Konference se koná v broumovském klášteře, jenž býval odnepaměti centrem kultury a
vzdělanosti, a i dnes inspiruje k zamyšlení, setkávání a zastavení. Na konferenci ctíme
pravidla demokratické diskuse
: zdvořilost, věcnost, poctivost, otevřenost a trpělivost.

Přijďte diskutovat a zažít konferenci, na které se nespěchá.​

Předprodej vstupenek začne zde na webu v září 2019.

Program i jména hostů postupně aktualizujeme.

Broumovský klášter

Pořadatelem konference je Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Předchozí ročníky

1. Broumovské diskuse2014

téma: Demokracie

2. Broumovské diskuse2015

téma: Mír

3. Broumovské diskuse2016

téma: Evropská identita

PARTNEŘI

Město Broumov
Raiffeisen Leasing
Královéhradecký kraj
HOBRA – Školník
Pro rozvoj Broumovska
Saar Gumi
Jan Bárta
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Open Society Fund
Čeko Import
Edumed
Benediktinské opatství
Farnost Broumov
Podnikatelský klub Broumovska
Český rozhlas Hradec Králové
Východočeská televize (TV1)
Scio
Naše Broumovsko