Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledáváníMísto pro osobnosti

Hosté z různých sfér života a renomovaní moderátoři.

Konferenci tvoří společně lidé na pódiu i v auditoriu.

 

ZHLÉDNOUT ZÁZNAM HLAVNÍCH PANELŮ


Sledujte videa o hodnotách

Odpovědi osobností jsou ke zhlédnutí na YouTube

 

> Které tři hodnoty vám chybí v české a evropské společnosti?

> Mají být politici nositeli hodnot? Pokud ano, kterých?

> Jak ovlivňuje koronavirová zkušenost naše hodnoty?Hosté
P. Prokop Siostrzonek
Číst více

P. Prokop Siostrzonek

arciopat břevnovský a broumovský

Iva Holmerová
Číst více

Iva Holmerová

gerontoložka >> Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Už v 80. letech se začala věnovat geriatrii v roce 1991 spoluzaložila Gerontologické centrum v Praze 8, které dodnes vede. O šest let později se

Miroslav Kalousek
Číst více

Miroslav Kalousek

bývalý ministr financí >> Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. V roce 1990 začal působit ve státní správě a později vstoupil do politiky. Od roku 1998 byl poslancem a působil také

Helena Válková
Číst více

Helena Válková

bývalá ministryně spravedlnosti, zmocněnkyně vlády pro lidská práva >> Vystudovala trestní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je profesorkou práva a dlouhodobě působila na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Michal Podzimek
Číst více

Michal Podzimek

kněz, pedagog, teolog >> Vystudoval Teologickou fakultu Univerzity Karlovy, dále studoval kanonické právo v Lublinu a didaktiku v Ružomberoku. V roce 1998 byl vysvěcen na římskokatolického kněze. V současnosti se věnuje

Jan Hábl
Číst více

Jan Hábl

pedagog, komeniolog >> Vystudoval filozofii výchovy na University of Wales a Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V současnosti působí na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Přednáší v oborech

Jan Kysela
Číst více

Jan Kysela

ústavní právník >> Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2017 byl jmenován profesorem v oboru Ústavní právo a státověda. Je vedoucím katedry politologie a sociologie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Daniel Prokop
Číst více

Daniel Prokop

sociolog >> Absolvoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde v současnosti pracuje jako výzkumník. V letech 2009–2018 působil v agentuře Median a od roku 2019 vede vlastní výzkumnou organizaci PAQ Research. Dříve se

Daniela Brůhová
Číst více

Daniela Brůhová

moderátorka slavnostního zahájení

Tomáš Petříček
Číst více

Tomáš Petříček

bývalý ministr zahraničních věcí >> Vystudoval mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, poté studoval v Bruselu a Londýně. Působil jako asistent poslanců v Evropském parlamentu. Pracoval také na Magistrátu hlavního

Pavel Fischer
Číst více

Pavel Fischer

senátor >> Po vystudování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pokračoval ve studiu v zahraničí, mj. na École Nationale d´Administration (E.N.A.) v Paříži. Působil jako poradce prezidenta Václava Havla, později jako ředitel

Libor Winkler
Číst více

Libor Winkler

podnikatel a filantrop >> Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, působil jako vědecký pracovník. V současnosti je jedním z hlavních akcionářů a řídícím partnerem finanční skupiny RSJ, která obchoduje na světových burzách a spravuje široké

Jan Školník
Číst více

Jan Školník

zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska a Vzdělávacího a kulturního centra Broumov, podnikatel a filantrop

Zbyšek Záliš
Číst více

Zbyšek Záliš

předseda Podnikatelského klubu Broumovska >> Vystudoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT v Praze, zkušenosti sbíral také na univerzitách v Sydney, El Pasu a v Singapuru. Od roku 2014 je generálním ředitelem společnosti Z-TRADE

Stanislava Francesca Šimuniová
Číst více

Stanislava Francesca Šimuniová

abatyše Opatství Venio >>

Eva Pavlíková
Číst více

Eva Pavlíková

spoluzakladatelka Česko.Digital >> Vystudovala Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. Po deseti letech práce pro nadnárodní společnosti začala sama podnikat v oboru e-commerce. Do korporátního prostředí se znovu vrátila pod hlavičkou CETIN

Klára Plecitá
Číst více

Klára Plecitá

socioložka >> Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK a právo na Právnické fakultě UK. Doktorát ze sociologie získala na Fakultě sociálních věd UK. Vede výzkumné oddělení Hodnotové orientace ve společnosti