Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Program

Důležitá témata, zajímaví hosté a pestrý program.

Přijďte zažít konferenci s nevšední atmosférou.


Praktické informace k průběhu konference si můžete přečíst zde. Konference bude probíhat dle aktuálních epidemických opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. U vstupu vás požádáme o doložení ukončeného očkování / negativního testu / prodělání nemoci covid-19 a ve vnitřních prostorách je nutné nosit respirátor. Děkujeme, že nám pomůžete vytvořit bezpečné a ohleduplné prostředí.

Jste-li zdaleka, můžete si pobyt na Broumovsku prodloužit do víkendu – rádi vám poradíme, co zažít a vidět. Můžete tak konferenci spojit s odpočinkem a podzimním zastavením v kraji, kde je boží klid.

Stáhněte si konferenční brožuru s programem a představením řečníků (pdf, 800 kB).

Středa 3. listopadu
19:00 až 21:00

Koncert v předvečer konference: Robert Balzar Trio (sál Kreslírna)

Neformální setkání hostů, partnerů, organizátorů a návštěvníků konference – se sklenkou vína a hudebním zážitkem.

Vstupné na koncert v rámci konference: 150 Kč

Čtvrtek 4. listopadu
08:30 až 09:30

Otevření recepce v sále Dřevník

Na recepci bude pro každého návštěvníka připravena visačka a konferenční materiály. Děkujeme, že i s ohledem na protiepidemická opatření přijdete s předstihem, aby konference mohla začít včas.
09:30 až 10:15

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (sál Dřevník)

  • Petr Prokop Siostrzonek (arciopat břevnovský a broumovský) 

  • Jaroslav Bitnar (starosta města Broumov) 

  • Martin Červíček (hejtman Královéhradeckého kraje) 

  • Jan Školník (zakladatel Vzdělávacího a kulturního centra Broumov)

Moderuje Daniela Brůhová

Vstupné na slavnostní zahájení a přímo navazující panel I: 100 Kč

10:15 až 12:45

PANEL I: K ČEMU JSOU NÁM VE SPOLEČNOSTI HODNOTY? (sál Dřevník)

Co rozumíme pojmem hodnoty ve filosofickém, sociologickém a právním smyslu? Jak definovat hodnoty společnosti? Co znamenají hodnoty pro život člověka, občana a fungování společnosti? Které hodnoty jsou důležité pro naši dnešní společnost? Jsou hodnoty prvkem, který společnost spojuje, nebo rozděluje? Jakou roli dnes hrají křesťanské hodnoty? Existuje cosi jako české hodnoty / evropské hodnoty / univerzální hodnoty? Kdo je dnes v naší společnosti nositelem hodnot?

Moderuje Světlana Witowská

Vstupné na slavnostní zahájení + panel I je 100 Kč.

12:45 až 14:45

Oběd

Oběd si můžete dopředu zakoupit v online předprodeji vstupenek. Podávat se bude v klášterní restauraci U Tří růží.
15:00 až 17:30

PANEL II: HODNOTY V POLITICE (sál Dřevník)

Mají hodnoty v politice své místo? Mají být politici nositeli hodnot – a jakých? Mají politici hodnoty bránit? Má česká společnost své sdílené hodnoty a jak politici mohou přispět k jejich hledání? Jaký význam má hodnotově orientovaná politika? Rozhodují se politici na základě hodnot? Do jaké míry jsou hodnoty ideologicky podmíněny?

Moderuje Jan Moláček

Vstupné na panel II: 100 Kč

17:30 až 19:00

Večeře

Večeři si můžete dopředu zakoupit v online předprodeji vstupenek. Podávat se bude v klášterní restauraci U Tří růží.
19:00 až 23:00

Číše vína (Opatské sály)

Ochutnejte vína z benediktinských sklepů vybraná naší klášterní sommeliérkou. V prostorách krásných Opatských sálů můžete se sklenkou v ruce pokračovat v setkávání s hosty konference. Na místě bude k dispozici i nealko. Číše vína je propojena s diskusí „Hodnoty v byznyse“.

Vstupné na číši vína a diskusi Hodnoty v byznyse: 400 Kč

19:30 až 21:00

Hodnoty v byznyse (Opatské sály)

Moderuje Dalibor Balšínek

Pátek 5. listopadu
08:00 až 08:45

Meditace (klášterní kostel sv. Vojtěcha)

Meditace je otevřena všem, kteří chtějí začít den ztišením v působivém prostředí klášterního kostela sv. Vojtěcha. Meditaci vede Vladimír Volráb, národní koordinátor Světového společenství pro křesťanskou meditaci.

Vstup na meditaci je zdarma.

09:30 až 12:00

PANEL III: PROMĚNILA KORONAVIROVÁ ZKUŠENOST NAŠE HODNOTY? (sál Dřevník)

Změnily se nějakým způsobem hodnoty naší společnosti na základě zkušenosti z koronavirové krize? Pokud ano, jde o změnu krátkodobou, nebo dlouhodobou? Co krize ukázala o naší společnosti? Stojí náš socioekonomický systém na dostatečně silných hodnotách?

Moderuje Michael Rozsypal

Vstupné na panel III: 100 Kč

12:00 až 14:15

Oběd

Oběd si můžete dopředu zakoupit v online předprodeji vstupenek. Podávat se bude v klášterní restauraci U Tří růží.
14:30 až 17:30

Workshop pro studenty (Opatské sály)

Workshop, kterého se zúčastní Tomáš Petříček, je určen pouze pro studenty, kteří získají stipendium
14:30 až 16:30

KOMORNÍ ROZMLUVA: HLEDÁNÍ SPOLEČNÝCH HODNOT (Opatský sál)

Které hodnoty nás spojují? Jakou roli v naší společnosti hrají křesťanské hodnoty? Jak vést veřejnou debatu o hodnotách?

Rozmluvou provází Jan Školník

Vstupné na Komorní rozmluvu: 50 Kč

14:30 až 17:30

Volný kulturní program (areál kláštera)

V průběhu odpoledne můžete využít dalších kulturních příležitostí přímo v areálu kláštera:

  • Komentovaná prohlídka broumovského kláštera (pro účastníky konference vstup zdarma, stačí ukázat v pokladně prohlídkového okruhu účastnickou visačku, po dobu konference je prodloužena otevírací doba prohlídek).
  • Prohlídka výstavy Patrik Hábl / Obraz prostoru (Dětská galerie Lapidárium v areálu kláštera, pro účastníky konference vstup zdarma, otevřeno do 17.30 h).
  • Prohlídka výstavy Dana Sahánková / V poušti ztracený chrám (Galerie Dům v areálu kláštera, pro účastníky konference vstup zdarma, výstava je prodloužena po dobu konání konference).

A doporučujeme také procházku klášterní zahradou...

17:00 až 18:00

Mše sv. (klášterní kostel sv. Vojtěcha)

Celebruje: Martin Lanži (Římskokatolická farnost – děkanství Broumov)

Sobota 6. listopadu
09:30 až 11:00

Komentovaná prohlídka Broumova

Zůstaňte na Broumovsku i po konci konference a prožijte prodloužený víkend v kraji barokních památek a pískovcových skal. Na sobotní dopoledne pro vás připravujeme komentovanou pěší prohlídku Broumova, při které uvidíte hodnotné a historicky zajímavé stavby a další zajímavosti. Město se odvíjí od náměstí, kde prohlídka začne přehledem architektonických slohů a vývojem města od poloviny 13. století do počátku 20. století. Další zastávkou je děkanský kostel, jehož původ sahá do gotiky, stejně jako unikátní freska s výjevem Posledního soudu v jeho blízkosti. Parkem Alejka bude prohlídka pokračovat ke kostelu sv. Václava, barokní stavbě připisované K. I. Dientzenhoferovi. Následuje návštěva nejstarší dřevěné stavby ve střední Evropě, broumovského hřbitovního kostelíku. Závěr komentované prohlídky je věnován několika málo secesním realizacím v Broumově a zakončení proběhne u broumovské hladomorny, někdejšího vězení pro dlužníky, odkud se nabízí výhled z hradeb na industriální předměstí a krajinný reliéf, který na východním okraji Broumovska tvoří Javoří hory.

Provází Petr Bergmann.

Sraz v 9.30 h na nádvoří kláštera u kašny. 

Vstupné na prohlídku Broumova: 50 Kč

12:00 až 16:00

Výstava Patrik Hábl / Obraz prostoru (Dětská galerie Lapidárium)

Výstava navazuje na dlouhodobé úsilí Patrika Hábla založené na překračování hranic tradičního závěsného obrazu, který ve výsledku vede k nečekanému prožívání malby. Ve své tvorbě se snaží programově vymanit z dvojrozměrných limitů obrazu. Jeho výstava v prostorách barokně utvářené dientzenhoferovské stavby je toho důkazem.

Vstup na výstavu je pro účastníky konference zdarma.

13:00 až 14:00

Komentovaná prohlídka výstavy historických map (Muzeum Broumovska v areálu kláštera)

Komentovaná prohlídka výstavy starých map k výročí 300 let od vzniku Müllerovy mapy Čech. V období vrcholného baroka, kdy bylo Broumovsko proměněno za opata Otmara zejména přestavbou kláštera a výstavbou Broumovské skupiny kostelů, vzniklo jedno z nejvýznamnějších kartografických děl ve vazbě na české území, Müllerova mapa Čech. Komentovaná prohlídka výstavy provede návštěvníky mapovými díly, která předcházela barokní době, od nejstarších map Čech, Slezka a Kladska, přes barokní mapy, až po následná vojenská mapování a mapy přelomu 19. a 20. století. Dalším zajímavým exponátem výstavy je Hesseliův urbář broumovského benediktinského panství, jehož reprodukce mapových vedut jsou v rámci výstavy představeny veřejnosti poprvé v kompletním souboru v ideálních zvětšeninách. Kromě map lze vidět na výstavě také unikátní rukopisný rejstřík k Müllerově mapě, ale také řadu vedut s motivy Broumova od poloviny 18. do konce 19. století.

Komentovanou prohlídku povede kurátor výstavy Petr Bergmann.

Vstup na komentovanou prohlídku je zdarma.

14:00 až 15:00

Komentovaná prohlídka výstavy Dana Sahánková / V poušti ztracený chrám (Galerie Dům v areálu kláštera)

Dana Sahánková patří mezi nejvýraznější mladé autorky současné české scény, které pracují v médiu kresby. Zatímco se ve starších pracích zaměřovala na pokusy o sebereflexi, nejprve v rovině osobního sebezpytného prožívání, později v kontextu introspektivních a výrazově dekonstruovaných rodinných rámců, tj. ve vztahových vazbách nukleárního okruhu (základní rodina), který formuje lidskou bytost od nejranějšího dětství, postupně se její dílo proměňovalo ve směru emancipačním, odstředivém od prostředí domova a rodiny směrem k obecnější metaforice, k používání symbolů a k procesu depersonalisované mytizace určitých silných prožitků a zkušeností. Právě pro ně autorka hledala a stále hledá příslušné formosloví, které by bylo kompatibilní se silnými emocemi v jejich medializaci prostřednictvím kresby. Výstavní projekt v Galerii Dům je zaměřen na prezentaci autorčiných velkoformátových prací na plátně.

Komentovanou prohlídku povede autorka Dana Sahánková.

Vstup na komentovanou prohlídku je zdarma.

Podívejte se na záznam ZHLÉDNOUT ZÁZNAM