Program

7. Broumovské diskuse se uskuteční 4.–5. listopadu 2020 a téma zní "Hodnoty a společnost". Podrobnější informace budeme postupně zveřejňovat na novém webu, který pro vás chystáme.

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE 2019

Úterý
5. listopadu
2019

19:00 Neformální setkání v předvečer Broumovských diskusí spojené s koncertem Barbory Mochowe (sál Kreslírna)

Středa
6. listopadu
2019

9:30 Slavnostní zahájení (sál Dřevník)

 • Jaroslav Bitnar (starosta města Broumov) (tbc)
 • Martin Červíček (1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje)
 • Petr Prokop Siostrzonek (arciopat břevnovský a broumovský)
 • Jan Školník (Vzdělávací a kulturní centrum Broumov)

Moderátorka: Daniela Brůhová

10:00–12:30 Panel I:
Důvěřujeme státu a institucím? (sál Dřevník)

Co je to důvěra? Jak jsme na tom s důvěrou ve stát a instituce v České republice? Jaký význam má důvěra občanů ve stát a jeho instituce? Je důvěra základním předpokladem demokracie? Co způsobuje absence důvěry? Jakou roli v navozování důvěry a porozumění ve společnosti hraje občanská společnost? Jak lze rozvíjet institucionální důvěru? Jak míra důvěry ve společnosti ovlivňuje kvalitu života? Proč (ne)důvěřujeme evropským institucím?

Hosté:

 • Markéta Sedláčková (socioložka)
 • Eliška Wagnerová (býv. soudkyně Ústavního soudu)
 • Tomáš Petráček (historik, vysokoškolský pedagog)

Moderátor: Michael Rozsypal (ČRo Plus)

12:30–14:30 Oběd (restaurace U Tří růží)

14:30–17:00 Panel II: 30 let naší demokracie: Proměny důvěry a porozumění (sál Dřevník)

Jaký je vztah důvěry a demokracie? Jak se proměnila naše důvěra ve stát a instituce za posledních 30 let?
Co mohou politici udělat pro porozumění ve společnosti? Co způsobuje absence důvěry ve společnosti?

Hosté:

 • Martin Červíček (senátor, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, býv. prezident Policie ČR)
 • Petr Fischer (komentátor, filozof)
 • Roman Joch (publicista, ředitel Občanského institutu)
 • Vladimír Špidla (býv. předseda vlády, býv. člen Evropské komise, ředitel Masarykovy demokratické akademie)

Moderátorka: Světlana Witowská (Česká televize)

17:00–19:00 Večeře (restaurace U Tří růží)

19:00 Číše vína v Opatských sálech

Čtvrtek
7. listopadu
2019

8:00–8:30 Doprovodný program:
meditace (sál v klášteře)

9:00–11:30 Panel III:
Jak si více důvěřovat a lépe porozumět (sál Dřevník)

Jak se utváří důvěra? Jak překonávat nedůvěru? Co by se ve společnosti změnilo, kdybychom si více důvěřovali? Jak hledat cesty k porozumění mezi lidmi s rozdílnými názory? Co je překážkou většího porozumění mezi generacemi? Co můžeme pro vyšší míru důvěry ve společnosti udělat my sami – každý z nás?

Hosté:

 • Angelika Pintířová (boromejka, pedagožka, zdravotní sestra)
 • Věra Roubalová Kostlánová (psychoterapeutka)
 • Iva Pekárková (spisovatelka)

Moderátorka: Martina Mašková (ČRo Plus)

11:30–13:30 Oběd (restaurace U Tří růží)

13:30–16:30 Paralelní doprovodný program:
Workshopy pro studenty (Opatské sály)

 • Workshop s Markétou Sedláčkovou
 • Workshop s Angelikou Pintířovou

13:30–15:30 Paralelní doprovodný program:
Komorní rozmluva: Důvěra a porozumění v sousedských vztazích a v komunitě (Opatský sál)

Jak se utváří důvěra v komunitě? Jak společnost ovlivňuje důvěra v rámci sousedských vztahů? Jak řešit absenci důvěry? Co je základním předpokladem porozumění v sousedských vztazích a komunitě?

 • Petr Prokop Siostrzonek (arciopat břevnovský a broumovský)
 • Jiří Barta (ředitel Nadace Via)

Rozmluvou provází: Jan Školník

14:00–17:00 Paralelní doprovodný program:
Možnost prohlídky kláštera

13:30–17:30 Paralelní doprovodný program:
Možnost prohlídky výstavy 30 let svobody

(ve spolupráci s Post Bellum, náměstí v Broumově)

13:30–17:30 Paralelní doprovodný program:
Možnost prohlídky výstavy Davida Hanvalda: All That Glitters Is Not Gold / Není všechno zlato, co se třpytí

(Dětská galerie Lapidárium v klášteře)

18:00 Mše sv. (klášterní kostel sv. Vojtěcha)

Celebruje: Martin Lanži (Římskokatolická farnost – děkanství Broumov)

Pátek
8. listopadu
2019

Doprovodný program: Komentovaná prohlídka vybraných kostelů broumovské skupiny

Čas na konferenci můžete spojit s prodlouženým víkendem na Broumovsku.
Dopoledne jsme pro vás připravili prohlídku čtyř vybraných kostelů tzv. broumovské skupiny. Cca tří až čtyřhodinový program zahrnuje komentovanou prohlídku a dopravu (mikro)busem. Pobyt na konferenci tak můžete spojit s poznáváním Broumovska – kraje barokních památek a pískovcových skal. Prohlídku je možné objednat zde stejně jako ostatní vstupenky.

Koupit vstupenky

PARTNEŘI

Raiffeisen Leasing
Královéhradecký kraj
HOBRA – Školník
Pro rozvoj Broumovska
Saar Gumi
Jan Bárta
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
ČRo plus
Centrum Walzel
Sekyra Foundation
Edumed
Nadace OSF
Martina Rosová
Nadacni fond Josefa Luxe
CocaCola
Benediktinské opatství
Farnost Broumov
Podnikatelský klub Broumovska
Naše Broumovsko
Mistni kultura