Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Pro studenty

Zajímá nás pohled mladých lidí.

Vypisujeme stipendia pro SŠ a VŠ student(k)y.

 


Broumovské diskuse jsou otevřeny také studentům. Zajímá nás pohled mladých lidí na svět a věříme, že umění demokratické diskuse je třeba rozvíjet napříč generacemi. Proto nepořádáme konferenci pouze pro studenty nebo naopak pouze pro střední a starší generaci, ale vítáme na Broumovských diskusích každého, kdo cítí spoluzodpovědnost za svět, ve kterém žijeme. Generace se u nás přirozeně potkávají, diskutují a obohacují.

Pro středoškoláky a vysokoškoláky vypisujeme stipendia, díky kterým mají významnou část nákladů spojených s účastí na konferenci uhrazenu. 

AKTUALIZACE: Děkujeme všem studentkám a studentům, kteří se přihlásili o stipendium. Porota vybrala 17 stipendistů a stipendistek.

Do přípravy konference se každoročně zapojují také studenti a studentky Gymnázia Broumov, kteří stínují přednášející.

Proč stojí za to zúčastnit se Broumovských diskusí?

  • Zažijete konferenci, kde se diskutuje o tématech významných pro každého z nás i pro společnost a která probíhá v krásném prostředí broumovského kláštera. 
  • Dostanete prostor vyjádřit svůj názor a být rovnocenným diskutujícím s dalšími účastníky – u nás bereme váš hlas opravdu vážně. 
  • Poznáte inspirativní osobnosti a seznámíte se s vrstevníky, kteří mají podobné zájmy jako vy. 
  • Získáte možnost účastnit se atraktivního doprovodného programu, včetně workshopů s osobnostmi konference.

Kdo se může o stipendium ucházet?

Studentky a studenti středních a vysokých škol z celé České republiky. Nezáleží na oboru nebo charakteru školy, nejdůležitější je vaše motivace se aktivně konference zúčastnit.

Co vše stipendium zahrnuje?

Stipendium má hodnotu cca 2 800 Kč a zahrnuje vstup na hlavní program konference, stravování a pro studenty, kteří nejsou z blízkého okolí, také ubytování a částečně dopravu (studenti, kteří jsou z Broumova a okolí, bydlí doma). Dále zahrnuje účast na workshopech, případně na Komorní rozmluvě. 

Studentům, kteří přijíždějí z větší dálky, hradíme hromadnou dopravu námi objednaným autobusem ze svozových míst, kterými jsou obvykle Hradec Králové, Náchod, Trutnov a Úpice. Bohužel není v našich silách zajistit nebo uhradit dopravu studentů z jejich domovských měst do výše uvedených svozových míst (zajišťujeme tedy pouze dopravu svozová místa – Broumov – svozová místa).  

Vybraní studenti mají také možnost účastnit se workshopů s hosty konference, které vždy bývají výjimečným zážitkem. 

Jak získat stipendium? 

Podmínkou získání stipendia je napsání eseje na jedno ze tří zadaných témat. Pro účast na 10. Broumovských diskusích na téma Demokracie a dialog můžete vybírat z těchto témat: 

  • Jak hodnotíte kvalitu demokratického dialogu v současné české společnosti? Umíme se domluvit? Proč ano, proč ne?
  • Lze vést dialog na sociálních sítích? Pokud ano, jaká by měl mít pravidla? 
  • Síla dialogu – popište svůj zážitek, kdy jste si uvědomili význam dialogu. 

Vyberte si jedno ze tří témat. 

Napište esej v rozsahu 300–500 slov. Esej má vyjadřovat vaše myšlenky, návrhy, postřehy – být výsledkem vašeho samostatného přemýšlení v souvislostech. Vyvarujte se obecných frází a samozřejmě jakéhokoliv kopírování z internetu apod. Hrajeme fér. 

A jedna důležitá věc: Esej můžete napsat i v angličtině. Nebojte se toho!

Uzávěrka příjmu esejí je 30. září 2023

Vaše eseje posoudí porota, která bude hodnotit originalitu zamyšlení, stylistickou a argumentační úroveň. Z velkého množství esejí, které nám posíláte, můžeme vybrat pouze zhruba několik desítek nejzajímavějších

Po polovině října vám na vaši e-mailovou adresu dáme vědět, zda jste uspěli. I pokud vás nevybereme nebo pokud o studentské stipendium neusilujete, tak se samozřejmě můžete Broumovských diskusí zúčastnit, ale na vlastní náklady (v tom případě nemusíte vyplňovat přihlášku níže, ale jednoduše si koupíte vstupenku v online předprodeji).  

 

 

A ještě pár často kladených otázek a našich odpovědí 

Může se nás přihlásit více z jedné školy/třídy? 

Ano. Možná stipendium dostane více vašich kolegyň a kolegů a můžete pak vyrazit společně. Stejně tak je možné se o stipendium ucházet samostatně – tuto variantu nejčastěji využívají vysokoškoláci. Středoškoláci většinou přijíždějí ve skupině, v níž všichni napsali kvalitní esej. 

Jak je to s účastí pedagogů? 

Počítáme s tím, že větší skupiny úspěšných stipendistů z řad středoškoláků doprovází učitelé, kterým nabízíme ubytování a účast na konferenci také zdarma. Počet těchto pedagogických míst je ale přirozeně omezen a vztahuje se právě na doprovod větších skupin středoškoláků. 

Máte dotaz? 

Napište Pavle Semerákové, koordinátorce účasti studentů a škol: pavla.semerakova@broumovsko.cz