Pro studenty

Broumovské diskuse jsou otevřeny také studentům. Zajímá nás pohled mladých lidí na svět  a věříme, že umění demokratické diskuse je třeba rozvíjet napříč generacemi.

Pro středoškoláky a vysokoškoláky každoročně vypisujeme stipendia. Podmínkou jejich získání je napsání kvalitní eseje na jedno ze dvou zadaných témat. Letos se studenti zamýšleli nad těmito otázkami:

  • Jaký je vztah mezi odvahou a zodpovědností?
  • Kdo je pro vás hrdina a proč?

Studenti, kteří získají stipendia, mají vstup na konferenci zdarma, a dále jim hradíme dopravu ze svozových míst, ubytování a stravování.

Proces udělování stipendií je pro rok 2018 již ukončen.

Studenit

Pro studenty každoročně připravujeme také speciální workshopy vycházející z témat daného ročníku. Workshopů se účastní studenti vybraní na základě kvality eseje.

Významnou roli hrají na konferenci studenti Gymnázia Broumov, kteří se zapojují do příprav a během Broumovských diskusí stínují hosty.

 

PARTNEŘI

Město Broumov
Raiffeisen Leasing
Královéhradecký kraj
HOBRA – Školník
Pro rozvoj Broumovska
Saar Gumi
Jan Bárta
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Open Society Fund
Čeko Import
Edumed
Benediktinské opatství
Farnost Broumov
Podnikatelský klub Broumovska
Český rozhlas Hradec Králové
Východočeská televize (TV1)
Scio
Naše Broumovsko