Pro studenty

Broumovské diskuse jsou otevřeny také studentům. Zajímá nás pohled mladých lidí na svět a věříme, že umění demokratické diskuse je třeba rozvíjet napříč generacemi.

Proto nepořádáme konferenci pouze pro studenty nebo naopak pouze pro střední a starší generaci, ale vítáme na Broumovských diskusích každého, kdo cítí spoluzodpovědnost za svět, ve kterém žijeme. Generace se u nás přirozeně potkávají, diskutují a obohacují. Do přípravy konference se každoročně zapojují také studenti a studentky Gymnázia Broumov, kteří stínují přednášející. Pro středoškoláky a vysokoškoláky vypisujeme stipendia, díky kterým mají významnou část nákladů spojených s účastí na konferenci uhrazenu.

CHCI ZÍSKAT STIPENDIUM 

Proč se jako student/ka účastnit Broumovských diskusí? 

 • Zažijete konferenci, kde se diskutuje o tématech významných pro každého z nás i pro společnost a která probíhá v krásném prostředí broumovského kláštera, národní kulturní památky
 • Dostanete prostor vyjádřit svůj názor a být rovnocenným diskutujícím s dalšími účastníky – u nás bereme váš hlas opravdu vážně. 
 • Poznáte inspirativní osobnosti a seznámíte se s vrstevníky, kteří mají podobné zájmy jako vy – minimálně ten přemýšlet o důležitých tématech. 
 • Získáte možnost účastnit se atraktivního doprovodného programu, včetně workshopů s osobnostmi konference. 

Kdo se může o stipendia ucházet? 
Studentky a studenti středních a vysokých škol z celé České republiky. Nezáleží na oboru nebo charakteru školy, nejdůležitější je pro nás vaše motivace aktivně se konference účastnit.  

Co vše stipendium zahrnuje? 
Stipendium má hodnotu 1 500 Kč a zahrnuje vstup na celý program konference zdarma, stravování (vč. obědů a večeře) a pro studenty, kteří nejsou z blízkého okolí, také ubytování. (Studenti, kteří jsou z Broumova a okolí bydlí doma.)  
Studentům, kteří přijíždějí z větší dálky, hradíme hromadnou dopravu námi objednaným autobusem ze svozových míst, kterými jsou obvykle Hradec Králové, Náchod, Trutnov a Úpice. Svoz z daných míst probíhá ve středu ráno, zpět z Broumova do svozových míst se odjíždí ve čtvrtek po skončení konference. Bohužel není v našich silách zajistit nebo uhradit dopravu do těchto svozových míst.  

Jak získat stipendium? 
Podmínkou získání stipendia je napsání eseje na jedno ze dvou zadaných témat. Pro účast na 6. Broumovských diskusích na téma Důvěra a porozumění (6.–7. listopadu 2019) můžete vybírat z těchto témat: 

 • Jaký je vztah mezi demokracií a důvěrou? 

 • Jak si více důvěřovat a lépe porozumět? 

Vyberte si jedno ze dvou témat. 
Napište esej v rozsahu 300–500 slov. Esej má vyjadřovat vaše myšlenky, návrhy, postřehy – být výsledkem vašeho samostatného přemýšlení v souvislostech. Vyvarujte se obecných frází a samozřejmě jakéhokoliv kopírování z internetu apod. Hrajeme fér. 
Esej vložte do přihlášky v tomto Google formuláři, a to do 7. října 2019 (prodloužili jsme uzávěrku).
Vaše eseje posoudí porota, která bude hodnotit originalitu zamyšlení, stylistickou a argumentační úroveň. Z velkého množství esejí, které nám posíláte, můžeme vybrat pouze zhruba 40–50 nejzajímavějších
Do 16. října vám na vaši e-mailovou adresu dáme vědět, zda jste uspěli. I pokud vás nevybereme nebo pokud o studentské stipendium neusilujete, tak se samozřejmě můžete Broumovských diskusí zúčastnit, ale na vlastní náklady.  

Jak je to s termíny?

 • 7. října 2019 – uzávěrka příjmu esejí a odeslání registračních formulářů (prodloužili jsme uzávěrku) 
 • září 2019 – zahájení online předprodeje vstupenek (pro ty, kteří se nechtějí ucházet o stipendium – stipendisté online vstupenky nepotřebují) 
 • 16. října 2019 – dáme vám vědět, zda vaše esej uspěla 
 • 20. října 2019 – střední školy obdrží vyrozumění o vaší účasti na konferenci  
 • 6.–7. listopadu 2019 – Broumovské diskuse (přesný program sledujte v sekci Program, budeme ho postupně doplňovat)

Mohu se jako student/ka účastnit Broumovských diskusí i bez stipendia?

Ano. Pokud se o stipendium nechcete ucházet nebo ho nezískáte, můžete se na konferenci přihlásit jako kterýkoliv jiný návštěvník. Online předprodej vstupenek zahájíme v září 2019. Jediné programové omezení je, že workshopů se mohou účastnit pouze stipendisté.  

Může se nás přihlásit více z jedné třídy/školy?

Ano. Možná stipendium dostane více vašich kolegyň a kolegů a můžete pak vyrazit společně. Stejně tak je možné se o stipendium ucházet samostatně – tuto variantu nejčastěji využívají vysokoškoláci. Středoškoláci většinou přijíždějí ve skupině, v níž všichni napsali kvalitní esej. 

Jak je to s účastí pedagogů?

Počítáme s tím, že větší skupiny úspěšných stipendistů z řad středoškoláků doprovází učitelé, kterým nabízíme ubytování a účast na konferenci také zdarma. Počet těchto pedagogických míst je ale přirozeně omezen a vztahuje se právě na doprovod větších skupin středoškoláků. 

Máte dotaz?

Napište Pavle Semerákové, koordinátorce účasti studentů a škol: pavla.semerakova@broumovsko.cz  

PARTNEŘI

Raiffeisen Leasing
Královéhradecký kraj
HOBRA – Školník
Pro rozvoj Broumovska
Saar Gumi
Jan Bárta
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
ČRo plus
Centrum Walzel
Sekyra Foundation
Edumed
Nadace OSF
Martina Rosová
Nadacni fond Josefa Luxe
CocaCola
Benediktinské opatství
Farnost Broumov
Podnikatelský klub Broumovska
Naše Broumovsko
Mistni kultura