Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

O nás

Věříme ve smysl kultivované demokratické diskuse.

A ta vyžaduje čas – proto se u nás nespěchá.


Broumovské diskuse pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o. p. s., ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska a Maiwaldovou akademií. 

V čem je konference Broumovské diskuse výjimečná?

 • Poskytuje velký prostor pro debatu (jeden diskusní panel trvá 2,5–3 hodiny), a tak je možné diskutovat do hloubky, a nikoliv jen povrchně.
 • mezigenerační charakter: na Broumovských diskusích jsou vítáni všichni od studentů pro seniory. 
 • Klade důraz na principy demokratické diskuse: věcnost, otevřenost, poctivost, trpělivost, zdvořilost.
 • Překonává hranice, ať již ty mentální anebo geografické: většina konferencí se koná v tradičních centrech; Broumovské diskuse ukazují, že prestižní akce nemusí být výsadou jen velkých měst. 
 • Nabízí pestrý doprovodný program (koncert, číši vína, mši sv., meditaci, výstavu, prohlídku kláštera, poznávání architektury v okolí) a příležitost k aktivnímu odpočinku i zastavení na Broumovsku – v kraji, kde je boží klid. Koná se v působivém prostředí broumovského kláštera, který je národní kulturní památkou. Klášter, který byl odnepaměti centrem moudrosti a vzdělanosti, přispívá k jedinečné atmosféře setkání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč pořádáme Broumovské diskuse?

 • Chceme inspirovat k přemýšlení o důležitých otázkách současnosti.
 • Cítíme potřebu vytvářet prostor pro setkání lidí, kteří cítí spoluzodpovědnost za svět, v němž žijeme.
 • Máme ambici stát se respektovanou konferencí s celostátním dopadem a v delší perspektivě i s evropským významem.

Důležitou součástí Broumovských diskusí jsou studenti středních a vysokých škol, kteří mají možnost získat studentská stipendia a účastnit se workshopů s hosty konference.

Do konference jsou aktivně zapojeni také studenti Gymnázia Broumov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kterým tématům jsme se již věnovali?

 • 1.  Broumovské diskuse (2014): Demokratická diskuse
 • 2. Broumovské diskuse (2015): Mír
 • 3. Broumovské diskuse (2016): Evropská identita
 • 4. Broumovské diskuse (2017): Vize vzdělanosti
 • 5. Broumovské diskuse (2018): Hrdinství a odvaha
 • 6. Broumovské diskuse (2019): Důvěra a porozumění
 • 7. Broumovské diskuse online (2020): Hodnoty a společnost
 • 8. Broumovské diskuse (2021): Hodnoty a společnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo byl mezi hosty Broumovských diskusí?

Předcházejících ročníků konference se zúčastnili např. Miloslav Vlk, Eliška Wagnerová, Ondřej Šteffl, Petr Pavel, Václav Cílek, Vladimíra Dvořáková, Tomáš Sedláček, Roman Joch, Miroslav Kalousek, Angelika Pintířová, Petr Kolář, Jan Kysela, Daniel Prokop, Miroslava Němcová, Iva Holmerová, Jiří Hlavenka, Karel Kovář – Kovy, Jiří Padevět, Marie Svatošová, Zdeněk Velíšek, Helena Illnerová, Daniel Kroupa, Pavel Fischer, Věra Roubalová Kostlánová, Aleš Chmelař, Markéta Sedláčková, Tomáš Petráček, Pavel Bělobrádek, Tomáš Petříček, Alexandr Vondra, Jiří Bárta, Roman Týc, Eva Pavlíková, Libor Winkler, Iva Pekárková, kandidáti na post prezidenta ČR a další osobnosti veřejného, duchovního i akademického života.

V rolích moderátorů se střídají renomovaní novináři, mezi jinými např. Světlana Witowská, Daniela Brůhová, Petr Honzejk, Michael Rozsypal, Martina Mašková, Nora Fridrichová, David Klimeš, Robert Čásenský a další.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo konferenci organizuje?

Konferenci pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Broumov ve spolupráci s Maiwaldovou akademií a Agenturou pro rozvoj Broumovska. Ta byla založena v roce 2004 s cílem být hybatelem rozvoje regionu.

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov je evropská instituce podněcující tvořivost, sebevědomí a toleranci.

„V rámci prostoru tvůrčí svobody nabízíme odpovědi a podněcujeme dialogy týkající se naší evropské kultury a tradice, historie, soužití v evropském prostoru a duchovního rozvoje společnosti. Působíme tím pozitivně na morálku společnosti i komunity.“

– Část z vize Vzdělávacího a kulturního centra Broumov

 

Broumovské diskuse a Opus bonum

V roce 2020 Broumovské diskuse přijaly výzvu arciopata Petra Prokopa Siostrzonka stát se pokračovatelem té nejlepší tradice Opus bonum – společenství, u jehož zrodu stál Anastáz Opasek a které v 70. a 80. letech organizovalo setkávání zástupců československého exilu a vytvářelo prostor pro otevřenou a tolerantní diskusi různých názorových proudů i pro setkávání mladých lidí.

Broumovské diskuse, podobně jako Opus bonum, zůstávají svébytným projektem zakotveným v době svého vzniku, ale cítíme potřebu stavět na společných nadčasových hodnotách – diskuse, kultury, duchovního rozvoje, svobody a demokracie – a v tomto smyslu navázat na činnost Opus bonum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační výbor konference

 • Jan Školník, MBA – zakladatel Vzdělávacího a kulturního centra Broumov a Agentury pro rozvoj Broumovska
 • P. ThLic. Martin Lanži – děkan ŘKFÚ – Děkanství Broumov
 • MUDr. Jiří Veselý – primář interního oddělení Nemocnice Náchod
 • Mgr. Jiří Ringel – ředitel Gymnázia Broumov

Výkonný tým konference 2021

 • Jan Školník – zakladatel projektu
 • Hana Valentová – výkonná ředitelka, koordinátorka programu
 • Václav Matějíček – koordinátor produkce
 • Anna Iljašenková – produkce
 • Martina Junková – guest service
 • Adéla Vitvarová – koordinátorka recepce, podpora fundraisingu
 • Pavla Semeráková – komunikace se studenty a školami
 • Kateřina Ostradecká  – média a PR
 • Michaela Plchová – média a PR
 • Aleš Freiwald – catering a ubytování
 • Lenka Jedlinková, Lenka Jirásková – Dům hostů
 • Tomáš Valášek – technické zajištění sálu Dřevník, kamera
 • Ivana Vilhelmová, Lenka Matěková, Stanislav Vebr – ekonomické oddělení
 • Anna Jeřábková – číše vína
 • Dana Černotová – konzultantka produkce
 • Žaneta Vávrová – ředitelka Vzdělávacího a kulturního centra Broumov, o. p. s. (VKCB)
 • + další kolegyně a kolegové z VKCB a Agentury pro rozvoj Broumovska.

Spolupracovníci

 • Jakub Šleis – DTP
 • Pavla Faltejsková – podpora produkce
 • Alena Horynová – podpora produkce
 • Jaroslav Winter – fotograf
 • Martin Máslo – fotograf
 • Ondřej Šleis – zvuk
 • Martina Mašková – moderátorka podcastu Broumovské rozmluvy
 • Jiří Suchánek – zvuk a hudební dramaturgie podcastu Broumovské rozmluvy
 • Jakub Gruss – průvodce klášterem
 • Petr Bergmann – průvodce Broumovem
 • Vladimír Volráb – meditace
 • Marek Dvořák a Radomír Veselý – tvůrci vizuálu a loga Broumovských diskusí
 • Martin Bražina – znělka videí, motion design
 • Zuzana Klimecká, Ivana Vilhelmová, Karolína Čudová – registrace
 • Stanislav Vebr, Tomáš Brandejs, Petr Osoba – řidiči
 • Daniela Remešová, Markéta Lhotská, Klára Lukašáková – asistentky
 • Natálie Válková, Matyáš Machek, Emma Valášková – hudební doprovod
 • Ladislav Šikut – klavírní dohled
 • Šárka Vávrová, Eva Hrubá – mikrofonistky
 • Alžběta Bušová, Iva Králová – šatna
 • Dora Šenková – kustodka Dětské galerie Lapidárium
 • Tomáš Brandejs – sýrárna Braunauer 
 • Kateřina Agnolozzi – regionální produkty

Studentský tým

Nela Čejchanová, Barbora Fatková, Anna Freiwaldová, Jentl Hadašová, Zuzana Hašková, Veronika Hlávková, Adam Holeščák, Simona Kollertová, Květa Kyralová, Jakub Kubásek, Petr Lof, Antonín Mráz, Václav Pražák, Pavlína Přibylová, Tomáš Rutar, Dorota Šikutová, Aneta Valentová, Kateřina Volfová, Jana Vovsová, Kristýna Wehrichová, Martin Žáček. 

 

Speciální poděkování za podporu a spolupráci

Petr Prokop Siostrzonek, Daniela Brůhová, Světlana Witowská, Šárka Rambousková, Martina Mašková, Marta Lelková, Jan Hábl, Jiří Veselý, Rudolf Školník, Pavel Lisák, Tereza Kramplová, Jan Víšek, Martin Francl, Simona Pohlová, David Ticháček, Regina Goslinská, Lukáš Schůrek, Ludmila Valentová, Jaroslav Fiala, Ladislav Doležal, Ladislav Šikut, Štěpán Přibyl, Jitka Hejzlarová, Jan Světlík.

Gymnázium Broumov, Dům hostů, Baroque U Tří růží, Café Dientzenhofer, ZUŠ Broumov, zdravotnický tým EDUMED.
 
Poděkování patří také všem partnerům, podporovatelům a zaměstnancům Agentury pro rozvoj Broumovska z. s.