Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

O nás

Věříme ve smysl kultivované demokratické diskuse.

A ta vyžaduje čas – proto se u nás nespěchá.


Broumovské diskuse pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o. p. s., ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska a Maiwaldovou akademií. 

V čem je konference Broumovské diskuse výjimečná?

 • Poskytuje velký prostor pro debatu (jeden diskusní panel trvá 2,5–3 hodiny), a tak je možné diskutovat do hloubky, a nikoliv jen povrchně.
 • mezigenerační charakter: na Broumovských diskusích jsou vítáni všichni od studentů pro seniory. 
 • Klade důraz na principy demokratické diskuse: věcnost, otevřenost, poctivost, trpělivost, zdvořilost.
 • Překonává hranice, ať již ty mentální anebo geografické: většina konferencí se koná v tradičních centrech; Broumovské diskuse ukazují, že prestižní akce nemusí být výsadou jen velkých měst. 
 • Nabízí pestrý doprovodný program (koncert, číši vína, mši sv., meditaci, výstavu, prohlídku kláštera, poznávání architektury v okolí) a příležitost k aktivnímu odpočinku i zastavení na Broumovsku – v kraji, kde je boží klid. Koná se v působivém prostředí broumovského kláštera, který je národní kulturní památkou. Klášter, který byl odnepaměti centrem moudrosti a vzdělanosti, přispívá k jedinečné atmosféře setkání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč pořádáme Broumovské diskuse?

 • Chceme inspirovat k přemýšlení o důležitých otázkách současnosti.
 • Cítíme potřebu vytvářet prostor pro setkání lidí, kteří cítí spoluzodpovědnost za svět, v němž žijeme.
 • Máme ambici stát se respektovanou konferencí s celostátním dopadem a v delší perspektivě i s evropským významem.

Důležitou součástí Broumovských diskusí jsou studenti středních a vysokých škol, kteří mají možnost získat studentská stipendia a účastnit se workshopů s hosty konference.

Do konference jsou aktivně zapojeni také studenti Gymnázia Broumov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kterým tématům jsme se již věnovali?

 • 1.  Broumovské diskuse (2014): Demokratická diskuse
 • 2. Broumovské diskuse (2015): Mír
 • 3. Broumovské diskuse (2016): Evropská identita
 • 4. Broumovské diskuse (2017): Vize vzdělanosti
 • 5. Broumovské diskuse (2018): Hrdinství a odvaha
 • 6. Broumovské diskuse (2019): Důvěra a porozumění
 • 7. Broumovské diskuse online (2020): Hodnoty a společnost
 • 8. Broumovské diskuse: Hodnoty a společnost (těšíme se na 3.–6. listopadu 2021)​

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo byl mezi hosty Broumovských diskusí?

Předcházejících ročníků konference se zúčastnili např. Miloslav Vlk, Eliška Wagnerová, Ondřej Šteffl, Petr Pavel, Václav Cílek, Vladimíra Dvořáková, Tomáš Sedláček, Roman Joch, Angelika Pintířová, Petr Kolář, Miroslava Němcová, Karel Kovář – Kovy, Jiří Padevět, Marie Svatošová, Zdeněk Velíšek, Helena Illnerová, Daniel Kroupa, Pavel Fischer, Věra Roubalová Kostlánová, Aleš Chmelař, Markéta Sedláčková, Tomáš Petráček, Pavel Bělobrádek, Alexandr Vondra, Jiří Bárta, Roman Týc, Iva Pekárková, kandidáti na post prezidenta ČR a další osobnosti veřejného, duchovního i akademického života.

V rolích moderátorů se střídají renomovaní novináři, mezi jinými např. Světlana Witowská, Daniela Brůhová, Petr Honzejk, Michael Rozsypal, Martina Mašková, Nora Fridrichová, David Klimeš, Robert Čásenský a další.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo konferenci organizuje?

Konferenci pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Broumov ve spolupráci s Maiwaldovou akademií a Agenturou pro rozvoj Broumovska. Ta byla založena v roce 2004 s cílem být hybatelem rozvoje regionu.

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov je evropská instituce podněcující tvořivost, sebevědomí a toleranci.

„V rámci prostoru tvůrčí svobody nabízíme odpovědi a podněcujeme dialogy týkající se naší evropské kultury a tradice, historie, soužití v evropském prostoru a duchovního rozvoje společnosti. Působíme tím pozitivně na morálku společnosti i komunity.“

– Část z vize Vzdělávacího a kulturního centra Broumov

 

Broumovské diskuse a Opus bonum

V roce 2020 Broumovské diskuse přijaly výzvu arciopata Petra Prokopa Siostrzonka stát se pokračovatelem té nejlepší tradice Opus bonum – společenství, u jehož zrodu stál Anastáz Opasek a které v 70. a 80. letech organizovalo setkávání zástupců československého exilu a vytvářelo prostor pro otevřenou a tolerantní diskusi různých názorových proudů i pro setkávání mladých lidí.

 

Broumovské diskuse, podobně jako Opus bonum, zůstávají svébytným projektem zakotveným v době svého vzniku, ale cítíme potřebu stavět na společných nadčasových hodnotách – diskuse, kultury, duchovního rozvoje, svobody a demokracie – a v tomto smyslu navázat na činnost Opus bonum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační výbor konference

 • Jan Školník, MBA – zakladatel Vzdělávacího a kulturního centra Broumov a Agentury pro rozvoj Broumovska
 • P. ThLic. Martin Lanži – děkan ŘKFÚ – Děkanství Broumov
 • MUDr. Jiří Veselý – primář interního oddělení Nemocnice Náchod
 • Mgr. Jiří Ringel – ředitel Gymnázia Broumov

Výkonný tým konference

 • Jan Školník – zakladatel projektu
 • Hana Valentová – výkonná ředitelka, koordinátorka programu
 • Dana Černotová – vedoucí produkce
 • Václav Matějíček – produkce
 • Adéla Vitvarová, Dana Machková – podpora fundraisingu, office manager
 • Martina Junková – guest service
 • Pavla Semeráková – komunikace se studenty a školami, výstavy, meditace
 • Kateřina Ostradecká  – média a PR
 • Aleš Freiwald – catering a ubytování
 • Ivana Vilhelmová – účetní oddělení
 • Tomáš Valášek – technické zajištění sálu Dřevník, kamera
 • Anna Jeřábková – catering (číše vína)
 • a Žaneta Vávrová – ředitelka Vzdělávacího a kulturního centra Broumov, o. p. s. (VKCB)

+ další kolegyně a kolegové z VKCB a Agentury pro rozvoj Broumovska.

Spolupracovníci

 • Jakub Šleis – DTP
 • Marek Dvořák a Radomír Veselý – tvůrci vizuálu a loga Broumovských diskusí
 • Martin Bražina – znělka, motion design

Speciální poděkování

Petr Prokop Siostrzonek, Daniela Brůhová, Světlana Witowská, Tomáš Macků, Jan Hábl, Petr Šátek, Jana Kozojedová, Jaroslav Fiala, Ladislav Doležal, Martina Mašková, Šárka Rambousková.