O nás

Konferenci pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska a Maiwaldovou akademií.

Setkání je výjimečné tím, že poskytuje velký prostor pro debatu (jeden diskusní panel trvá 2,5–3 hodiny), a tak je možné diskutovat do hloubky, a nikoliv jen povrchně.

Konderenční sál

Broumovské diskuse mají za cíl:

 • inspirovat k přemýšlení o důležitých otázkách současnosti;
 • být setkáním lidí, kteří cítí spoluzodpovědnost za svět, v němž žijeme;
 • stát se respektovanou konferencí s celostátním dopadem a v delší perspektivě i s evropským významem

Specifikem konference je rovněž důraz na principy kultivované demokratické diskuse:
věcnost, otevřenost, poctivost, trpělivost, zdvořilost

Důležitou součástí Broumovských diskusí jsou studenti středních a vysokých škol, kteří mají možnost získat studentská stipendia, účastnit se workshopů anebo se podílet přímo na organizaci akce.

Studenti

Předcházejících ročníků konference se zúčastnili například Miloslav Vlk, Ondřej Šteffl, Petr Pavel, Václav Cílek, Vladimíra Dvořáková, Tomáš Sedláček, Roman Joch, Petr Kolář, Karel Kovář – Kovy, Jiří Padevět, Zdeněk Velíšek, Helena Illnerová, Daniel Kroupa, Aleš Chmelař, Pavel Bělobrádek, Alexandr Vondra, Roman Týc, kandidáti na post prezidenta ČR a další osobnosti veřejného, duchovního i akademického života.

Prezidenti

Pořadatel Broumovských diskusí

Konferenci pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov ve spolupráci s Maiwaldovou akademií a Agenturou pro rozvoj Broumovska. Ta byla založena v roce 2004 s cílem být hybatelem rozvoje regionu.

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov je evropská instituce podněcující tvořivost, sebevědomí a toleranci.

„V rámci prostoru tvůrčí svobody nabízíme odpovědi a podněcujeme dialogy týkající se naší křesťanské kultury a tradice, historie, soužití v evropském prostoru a duchovního rozvoje společnosti. Působíme tím pozitivně na morálku společnosti i komunity.“
– Část z vize Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov

Organizační výbor konference

 • Jan Školník, MBA – zakladatel Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov a Agentury pro rozvoj Broumovska
 • P. ThLic. Martin Lanži – děkan ŘKFÚ – Děkanství Broumov
 • MUDr. Jiří Veselý – primář interního oddělení Nemocnice Náchod
 • Mgr. Jiří Ringel – ředitel Gymnázia Broumov

 

Výkonný tým konference

 • Jan Školník – zakladatel projektu 
 • Hana Valentová – výkonná ředitelka, koordinátorka programu 
 • Dana Černotová – vedoucí produkce 
 • Martina Junková – guest service 
 • Pavla Semeráková – komunikace se studenty a školami, výstavy, meditace
 • Kateřina Ostradecká  – média a PR 
 • Petra Benešová – traffic manager, registrace, produkce 
 • Andrea Zálišová  – fundraising a vztahy s partnery 
 • Aleš Freiwald – catering a ubytování 
 • Tomáš Valášek  – technické zajištění sálu Dřevník, kamera 
 • Anna Jeřábková – catering (číše vína) 
 • Tereza Glize – strategický fundraising  

 

Podpůrný tým

 • Jakub Šleis – grafické práce, DTP 
 • Marek Dvořák & Radomír Veselý – autoři vizuálu 
 • Lenka Novotná, Lenka Jirásková – ubytování Dům hostů 
 • Ondřej Šleis – zvuk a světla 
 • Pavla Hajpišlová – reportérka 
 • Veronika Vítová – účetní  
 • Lenka Matěková – ekonom 
 • Jaroslav Šťastný – řidič 
 • Dalibor Novotný – příprava sálu, řidič 
 • Zuzana Klimecká – registrace 
 • Veronika Michelová – registrace 
 • Alžběta Bušová, Iva Králová – šatna 
 • Michal Novotný, Tereza Pokorná – asistenti
 • Šárka Vávrová, Andrea Zálišová – mikrofonistky
 • Eliška Trenčanská, Jan Vodochodský – klavírst(k)a
 • Ladislav Šikut – klavírní dohled
 • Dagmar Machotová  – podpora marketingu a PR  

 

Studentský tým

Mikuláš Danihel, Nikola Gabrielová, Jentl Hadašová, Zdeněk Hartman, Michaela Hornychová, Štěpán Chládek, Barbora Jirásková, Štěpán Kollert, Simona Kollertová, Petr Liskovský, Antonín Mráz, Václav Pražák, Julie Prokopová, Tereza Říhová, Kateřina Salašová, Robert Svoboda, Vanesa Veselá, Kristýna Wehrichová

 

Speciální poděkování za podporu a spolupráci

 

Daniela Brůhová, Irena Jirků, Šárka Rambousková, Jana Kozojedová, Alžběta Plívová, Martina Mašková, David Ticháček, Tomáš Cirkl, Eva Svobodová, Eva
Novotná, Jan Záliš, Jiří Kánský, Miloslav Bartoň, Boris Kaliský, Eva Vodochodská, Šárka Vávrová, Robert Basch, Simona Pohlová, Eva Szoková, Jakub Šafář, Lukáš
Hraběta, Tomáš Rufer

Dům hostů, Baroque U Tří růží, Café Dientzenhofer, Hotel Veba

Na organizaci konference se podílí i další kolegové ze Vzdělávacího a kulturního centra Broumov.

PARTNEŘI

Raiffeisen Leasing
Královéhradecký kraj
HOBRA – Školník
Pro rozvoj Broumovska
Saar Gumi
Jan Bárta
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
ČRo plus
Centrum Walzel
Sekyra Foundation
Edumed
Nadace OSF
Martina Rosová
Nadacni fond Josefa Luxe
CocaCola
Benediktinské opatství
Farnost Broumov
Podnikatelský klub Broumovska
Naše Broumovsko
Mistni kultura