Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Antonín Kokeš

podnikatel, filantrop

––

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a MBA program na University of Pittsburgh, už před studiem se začal věnovat podnikání. Je zakladatelem a vlastníkem úspěšné společnosti ALBI. V roce 2014 založil v Praze síť řemeslných pekařství s názvem Antonínovo pekařství. Kromě podnikání se věnuje také neziskovému sektoru – založil organizaci Čistá duše napomáhající lidem se schizofrenií v návratu do života, dlouhodobě podporuje organizaci Člověk v tísni, s níž také spolupracuje. Od roku 2018 pořádá pravidelné přednášky pro začínající podnikatele pod názvem Antonínovy recepty na podnikání. V roce 2022 vstoupil do komunální politiky.

––

Solidarita a sounáležitost v byznysu pohledem Antonína Kokeše:

Noblesse oblige – Noblesa zavazuje. Výraz používaný anglickou šlechtou v 18. století, kdy byla francouzština oblíbeným jazykem právě mezi šlechtici. Dnes tyto rody hrají ve společnosti minoritní roli a feudální režim nahradil kapitalismus. Šlechtické rody opravdu v minulosti měly „závazek“ se o svoje poddané starat a pečovat o majetek rodu. S příchodem nových pořádků tuto roli „starání“ postupně převzal do určité míry stát a do určité míry firmy a podnikatelé.

Rád připomenu slavnou větu vojína Šternberka z filmu Černí baroni: „Soudruhu svobodníku, já jsem feudál, buržoazie je naším společným nepřítelem.“ Stručně shrnul rozdíl v etice a v přístupu k poddaným nebo k zaměstnancům a okolí vůbec.

Dnes je moderní zkratka CSR – Corporate Social Responsibility. Ať už používáme jakýkoliv název pro solidaritu a sounáležitost, vždy bude v dárcovství a filantropii důležitá dlouhodobá podpora společně s jasnou vizí. Samozřejmostí je upřímná starost o okolí a ochota pomáhat nejen finančně, ale i sdílením know-how u konkrétních projektů.