Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Daniel Kroupa

politolog, filozof, pedagog

––

Jako signatář Charty 77 a disident pracoval za komunistického režimu v dělnických profesích; studia Elektrotechnické fakulty ČVUT nemohl dokončit. Po roce 1989 založil Občanskou demokratickou alianci (ODA). Byl poslancem a senátorem. Věnuje se pedagogické činnosti, v letech 2005–2015 byl vedoucím Katedry politologie a filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde působí dosud.

Po sametové revoluci vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Je autorem několika knih, např. Masaryk – Patočka – Havel: úvahy a studie z let 1979-2017 nebo Současné teorie moci.

––

Solidarita a sounáležitost pohledem Daniela Kroupy:

Solidarita jako odhodlání držet s blízkými při sobě a v nouzi si vzájemně pomáhat vytváří moc pomáhat i těm, kteří nám blízcí nejsou, ale naši pomoc potřebují.