Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Danuše Nerudová

kandidátka na prezidentku, ekonomka, pedagožka

––

Vystudovala obor hospodářská politika a správa na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. V letech 2009–2015 působila jako děkanka a prorektorka Mendelovy univerzity, v roce 2017 byla zvolena rektorkou a stala se tak historicky první ženou v čele univerzity a nejmladší rektorkou v Česku. Ve funkci skončila v lednu 2022. Ve svém profesním působení se věnuje daním, jejich harmonizaci s evropským právem, důchodům a rovným příležitostem žen a mužů. Předsedala Komisi pro spravedlivé důchody. V letošním roce oznámila svoji kandidaturu na prezidentku ČR.

––

Role prezidenta a politiků v otázce solidarity a sounáležitosti – pohled Danuše Nerudové:

Prezident je symbol. Vládne nejen ústavou svěřenými pravomocemi, ale také silou svého slova a svými činy. Chtěla bych naší zemi znovu připomenout, kolik věcí můžeme změnit, když politici nebudou rozsévat nenávist, ale naopak budou probouzet to nejlepší v nás. Považuji za důležité podporovat aktivní i zastávat se nejslabších. Chci být lidem oporou a přinášet naději, že zvládneme i těžké časy.

Vždyť tyto pozitivní vlastnosti jsou lidem v naší zemi vlastní. Zažili jsme to při tornádu, povodních, když jsme šili roušky nebo ubytovali ženy a děti z Ukrajiny. Ten skrytý pocit sounáležitosti a solidarity se objeví a má moc přebít i to, co se zdálo být nepřekonatelným příkopem. Přeji si, abychom měli prezidenta, který bude reprezentovat tuto solidaritu, sounáležitost a lidskost v nás.