Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Igor Blaževič

zakladatel festivalu Jeden svět, demokratický aktivista

––

Vyrůstal v Sarajevu, později studoval filozofii a literaturu v Záhřebu. Od konce 80. let jezdil do Prahy. V roce 1992 inicioval humanitární pomoc pro obléhané Sarajevo. Řadu let pracoval pro organizaci Člověk v tísni, kde založil a řídil Jeden svět, největší filmový festival o lidských právech na světě. Pomáhal obhájcům lidských práv na Balkáně, ve střední a východní Evropě, v jihovýchodní Asii, na Kavkaze a ve střední Asii. Působil také jako člen správní rady Nadace Open Society Fund v Praze a v řídícím výboru Světového hnutí za demokracii. Je držitelem Ceny Alice Garrigue Masarykové, Ceny Františka Kriegla a Stříbrné medaile předsedy Senátu. V současnosti je vedoucím poradcem Centra pro občanskou společnost Praha.

Igor Blaževič vystoupí na panelu Jak vést dialog v současné demokratické společnosti?

Jak ukazují sociologické výzkumy, Česká republika ještě není polarizovanou společností, ale hluboké trhliny tu již jsou a mohou se snadno prohlubovat. To, co teď potřebujeme, je dialog s opomíjeným, ohroženým Českem. Tak jako se objevil Milion chvilek pro demokracii, nyní potřebujeme další, kriticky důležitý počin – milion dialogů pro sociální soudržnost.

To zanedbávané, ohrožené Česko není žádná frustrovaná menšina na okraji společnosti. Je to většina. Jsou to lidé, kteří dělali a dělají to nejlepší ve své práci, starají se o své rodiny. Přesto se jim nějakým způsobem nedaří. Čelí pocitům nejistoty, tlaku, nespravedlnosti, nerovnosti, pokrytectví… Cítí nedostatek pozornosti a respektu. Ke všemu je jejich život neustále narušován rozsáhlými otřesy. Mají pocit, že velký globální systém nefunguje v jejich zájmu – a v tomto úsudku se nemýlí.

V konkurenční globalizované ekonomice (stále) dobře plaveme. Ve velkém globalizovaném světě máme (stále ještě) relativně dobré šance. Ale velká část naší společnosti je nemá. A s tím je třeba něco dělat. Jinak se cyničtí populisté svezou na vlnách hněvu a frustrace zanedbaného, ohroženého, úzkostného Česka ještě divočeji, než tomu bylo dosud.

Text je zkrácenou verzí příspěvku proneseného na večeru Nadace OSF pro partnery a dárce v listopadu 2022.