Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Jaroslav Zajíček

ředitel Odboru zahraničního Kanceláře prezidenta republiky, býv. zástupce velvyslance při Evropské unii 

––

Po studiu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické nastoupil v roce 1999 do diplomatických služeb České republiky. Následující čtyři roky byl členem týmu vyjednávacího o členství ČR v Evropské unii. V roce 2003 odešel do Bruselu, kde strávil více než šest let na různých pozicích. Po návratu do Prahy 2009 se stal ředitelem odboru politik EU. Od listopadu 2011 do července 2016 působil jako zástupce velvyslance v USA. Poté působil jako v Bruselu na pozici stálého zástupce České republiky ve Výboru stálých zástupců (COREPER I) a zástupce vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu. Byl významným aktérem během českého předsednictví v Radě EU v roce 2022. Od jara 2023 vede Odbor zahraničí Kanceláře prezidenta republiky.

Jaroslav Zajíček vystoupí na panelu Dialog a politika.

V Evropské unii se potřeba dialogu násobí množstvím zúčastněných stran. Těch sedí kolem diskusního stolu často mnoho a řešení přijatelné pro všechny je jen jedno, pokud vůbec. Každý stát má svůj vlastní pohled a názor a je třeba nalézat kompromisy přijatelné pro všechny strany. Během předsednictví to byl úkol Česka, zařídit, aby se všichni nějakým způsobem domluvili.

Moderovat tento dialog v období, kdy je Evropa ve válce, bylo o to náročnější. Museli jsme například zajistit dostatek plynu na zimu pro všechny občany EU. Atmosféra krize nicméně způsobila, že i když byla cesta ke kompromisu složitá, touha domluvit se byla silnější. Všichni kolem stolu si uvědomili, že bez dialogu, bez pomoci jednoho druhému a bez společného řešení nám všem hrozí nebezpečí. To vedlo k větší efektivitě našich dialogů a nakonec i zdárnému řešení krize. Zimu jsme přečkali bez úhony, a navíc si odnesli respekt ostatních za úspěšné předsednictví.