Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Josef Suchár

farář, zakladatel Sdružení Neratov

––

Původně vyučený elektrikář, který byl v roce 1986 tajně vysvěcen na kněze. Po sametové revoluci se stal členem Diecézní charity Hradec Králové, jejímž je dlouholetým prezidentem. Od roku 1993 spravuje Římskokatolickou farnost v pohraniční osadě Neratov, která po odsunu Němců téměř zanikla. Díky jeho činnosti se podařilo obnovit místní život a zvýšit počet stálých obyvatel a také opravit barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, dnes známý i díky skleněné střeše. Sdružení Neratov, které spolu se svými spolupracovníky založil, se postupně zaměřilo na pomoc dospělým s lehkým mentálním postižením a postiženým dětem, a provozuje chráněné dílny, dále hospodu, jídelnu či obchod a rekreační zařízení. Je nositelem Stříbrné pamětní medaile Senátu z roku 2015.

––

Josef Suchár bude hostem Komorní rozmluvy na téma Jak vést dialog v obci a komunitě.

Domnívám se, že dialog je možný jen tam, kde obě strany stojí o názor toho druhého. Velmi důležitý – možná ten nejpodstatnější – základ pro dialog je pravda. S ní se pojí prostor důvěry. Pokud se podaří nejdříve nestavení mysli na postoj – jsi můj přítel, vážím si tě, mám tě rád – pak z prostoru vytěsňujeme strach, který brání otevřenosti a zapojení do svobody vyjádření. V současné době jsme příliš dlouho akceptovali lež a pustili ji příliš blízko a často do našeho života. Máme strach uvěřit a musíme vše prověřovat. Na to většinou nemáme moc času, a tak se utápíme v bažině nejistoty a samoty. Nebo rezignujeme a necháme se převálcovat tím nejhlasitějším. Ale stejně nevěříme.

Jak z této pasti vyváznout? Na to se těším v diskusích a přednáškách. Snad najdeme alespoň směr, kterým se můžeme dívat, abychom pak mohli i vykročit.