Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Klára Plecitá

socioložka >>

Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK a právo na Právnické fakultě UK. Doktorát ze sociologie získala na Fakultě sociálních věd UK. Vede výzkumné oddělení Hodnotové orientace ve společnosti v Sociologickém ústavu AV ČR. Zabývá se výzkumem politických hodnot, postojů a chování a výzkumem národní identity. Od roku 2001 je národní koordinátorkou českého uzlu mezinárodního výzkumného projektu European Social Survey, kterého se účastní 38 zemí.

__

Hodnoty tvoří důležitou součást kultury společnosti. A různé společnosti sdílejí různé hodnotové systémy. Hodnoty jsou to obecné principy nebo ideály, které jsou ve společnosti sdíleny a říkají nám, co je považováno za žádoucí či nežádoucí.  Svoboda, tolerance, rovnost, spravedlnost, zdraví, štěstí, bohatství, přátelství, důvěra, láska, rodina, pravda, víra, racionalita a další jsou příklady hodnot, které jednotlivci a sociální skupiny sdílejí a které motivují jejich chování.

V rámci jedné společnosti se mohou hodnoty jednotlivců i různých sociálních skupin lišit. Vedle hodnotového systému majority existují hodnotové systémy nejrůznějších sociálních minorit a minoritní hodnoty se časem mohou stát majoritními. Existuje také mnoho hodnotových dimenzí. Za určitých situací může být preferována jedna hodnotová dimenze před jinou.

Sociologové zkoumají, jaké hodnoty jsou ve společnosti preferovány, jak jsou definovány a hierarchizovány a jaké mají tyto rozdíly v definicích či hierarchiích hodnot důsledky na chování. Uvědomují si, že měření hodnot není jednoduché, protože koncepty jednotlivých hodnot nejsou pevné.