Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Marek Hilšer

kandidát na prezidenta, senátor

––

Vystudoval obor politologie a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově a 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2007 působí tamtéž jako pedagog a vědecký pracovník (zaměřuje se na boj s rakovinou). V letech 2011 a 2012 se účastnil lékařské mise humanitární organizace ADRA v Keni. V roce 2018 se účastnil prezidentských voleb, kde v prvním kole skončil na 5. místě a ve stejném roce se stal senátorem. V říjnu loňského roku oznámil, že bude znovu kandidovat na prezidenta.

––

Role prezidenta a politiků v otázce solidarity a sounáležitosti – pohled Marka Hilšera:

Pocity solidarity a sounáležitosti nás jako lidské bytosti naplňují pozitivními emocemi. V takové situaci si dokážeme uvědomit, že nás cosi spojuje, a jsme ochotni více spolupracovat. Přál bych si, abychom to jako společnost zažívali častěji. Abychom se vůbec více radovali. Ze svobody a z příležitostí, které díky ní máme, ale i z jistoty, že nám někdo pomůže, když to budeme potřebovat. Pocit bezpečí je nesmírně důležitý. Politici – a prezident zejména – mají v tomto nezastupitelnou roli. Hlava státu má jít příkladem, zajímat se o ty, kteří se cítí ohroženi, a zastávat se jich. A oceňovat ty, kteří pomáhají nebo usilují o sounáležitost. Štvaní jedněch proti druhým, nálepkování a brnkání na strunu předsudků nás jako společnost i jako stát nesmírně oslabuje. Nechci, abychom byli jako ty Svatoplukovy pruty.