Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Martin Vohánka

zakladatel a CEO společnosti Eurowag, spoluzakladatel Nadace BLÍŽKSOBĚ
 
––

V roce 1995 založil společnost W.A.G. payment solutions známou pod obchodní značkou Eurowag. Dnes je to jediná česká firma listovaná na britské burze. Patří k filantropům podporujícím rozvoj občanské společnosti. V roce 2016 spoluzaložil Nadační fond nezávislé žurnalistiky a Nadaci BLÍŽKSOBĚ podporující rozvoj demokratických hodnot a institucí a transformaci vzdělávacích systémů v České republice. Na University of Pittsburgh získal titul MBA a vystudoval OPM na Harvardu. Přednáší na Vysoké škole ekonomické.

––

Solidarita a sounáležitost v byznysu pohledem Martina Vohánky:

Sounáležitost či solidarita není byznysu cizí. Naopak, jen se projevuje v méně zjevných formách a pod specifickými pojmy. Ve firemních vztazích mluvíme o umírněnosti, rovných příležitostech, nezneužívání dominantního postavení či o sociální odpovědnosti firem. Na pracovišti pak o kolegialitě nebo upřednostňování zájmů celku před zájmy jednotlivce či oddělení. To vše má jeden společný rozměr. Vědomí širší spoluodpovědnosti za horizonty osobního, případně krátkodobého zájmu.

Na sounáležitost a solidaritě v byznysu je navíc velmi cenné, že nám umožňuje pozorovat nejen jejich mravní rozměr, ale i velmi praktické dopady. Děje se tak díky velké intenzitě interakcí mezi ekonomickými subjekty v porovnání s jinými ekosystémy a jejich vnitřní provázanosti a vzájemné podmíněnosti. Konzistentně žitá sounáležitost proto vede k lepším výsledkům jak pro jednotlivce, tak i celek. Teorie her tento fenomén dobře dokládají. Slušnost a ohleduplnost v byznysu proto není ani protimluv, ani zbytečný luxus, ale velmi racionální přístup vedoucí k dlouhodobě lepším výsledkům.