Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Pavel Fischer

senátor >>

Po vystudování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pokračoval ve studiu v zahraničí, mj. na École Nationale d´Administration (E.N.A.) v Paříži. Působil jako poradce prezidenta Václava Havla, později jako ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky.  V letech 2002–2010 byl velvyslancem ve Francii a Monaku. Po návratu pracoval mj. jako ředitel Ústavu empirických výzkumů STEM. V roce 2018 kandidoval na prezidenta ČR. V současnosti je senátorem Parlamentu ČR, působí jako předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

__

„Svoboda je posvátná věc. A je tu ještě jedna, která si zasluhuje podobné označení – a to je ctnost. A co jiného je ctnost, než naše svobodná volba toho, co je dobré?“ Tato slova zapisuje velký myslitel demokracie a svobody Alexis de Tocqueville v roce 1835 (Cesta do Irska). 

V položené otázce se zajímáme o hodnoty. Nahradíme-li výraz „hodnoty“ tocquevillským výrazem „ctnosti“,  je zřejmé, že se to týká doslova každého. Ctnost je něco, co člověku sluší. A to nejen v soukromí, ale i v životě veřejném a občanském. Jaké jsou vlastně občanské ctnosti? Zvykli jsme si mluvit o občanské společnosti. Ale jaké očekávání máme od jednotlivých občanů z hlediska jejich ctností? Jak je i sebe občansky vychovávat? Jak by se měli chovat občané, aby občanskou společnost neznehodnotili? A jak se mají chovat politici? Odpověď na tyto otázky vůbec není ideologická. Je to výsostně otázka mravní. A rozhodně se netýká jen veřejně známých osob. Týká se totiž každého občana České republiky.