Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


P. Prokop Siostrzonek

arciopat břevnovský a broumovský

––

Po studiu na gymnáziu v Českém Těšíně se vydal na duchovní dráhu. V letech 1976–1983 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a stal se tajným novicem benediktinského řádu. V roce 1983 byl vysvěcen na kněze a působil jako kněz Olomouckého biskupství. V druhé polovině 80. let začal být v kontaktu s opatem Anastázem Opaskem, který pobýval v emigraci. Složil rovněž věčné sliby vázané na břevnovský klášter. Jeho komunikace s opatem Opaskem byla odhalena Státní bezpečností a ztratil státní souhlas s vykonáváním kněžské pozice. Státní souhlas později opět získal. Po roce 1989 byl převorem břevnovského kláštera a významně se podílel na rozvoji kláštera ve svobodných časech; v roce 2017 byl zvolen arciopatem.