Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Tomáš Halík

kněz, teolog, sociolog, filozof

––

Vystudoval sociologii a filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde byl žákem Jana Patočky. V roce 1968 studoval sociologii a filozofii náboženství na University of Wales. Později získal atestaci z klinické psychologie. Za komunistického režimu působil v náboženském a kulturním disentu. Po roce 1989 je aktivní ve veřejném životě, přednáší na Univerzitě Karlově a jako hostující profesor na světových univerzitách, mj. v Oxfordu, Cambridgi nebo na Harvardu. Je členem Evropské akademie věd a umění a dalších institucí, obdržel řadu literárních i jiných cen doma i v zahraničí. V roce 2014 mu byla udělena prestižní Templetonova cena. Je autorem mnoha knih, mj. Co je bez chvění, není pevné (2010), Žít v dialogu (2014) nebo Odpoledne křesťanství (2021). Jeho knihy byly přeloženy do desítek jazyků. Důležitým tématem jeho díla je mezináboženský dialog. V současnosti působí jako prezident České křesťanské akademie a také jako rektor kostela Nejsvětějšího Salvátora a farář pražské akademické farnosti.

 

Tomáš Halík vystoupí na panelu K čemu je v demokratické společnosti dialog?

Demokracie je víc než politický systém, je to určitá kultura komunikace, vztahů mezi lidmi a zájmovými skupinami ve společnosti. Předpokládá určitou morální atmosféru (empatii a vzájemný respekt), kulturnost (schopnost kritického myšlení a rozlišování hodnot, zejména kvality zdrojů informací), svobodu vyjadřování ve veřejném prostoru a zejména vládu práva, bez níž se může stát diktaturou snadno zmanipulovatelné většiny. Demokracie musí zaručovat ochranu menšin.

V dnešním světě je demokracie ohrožena mnoha rysy současné civilizace. Jsou to např.: slábnutí vzdělané střední třídy, která byla hlavní společenskou oporou demokracie; vliv dezinformací (např. na starší generaci, žijící v izolaci a odkázanou na sociální sítě), krize důvěry v autoritu expertů. Nakolik kultura ztrácí „kontemplativní prvek“, lidé jsou ovládáni emočními reakcemi na množství podnětů a neschopni kvalitního úsudku a zodpovědného rozhodování.