Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Tomáš Petříček

bývalý ministr zahraničních věcí >>

Vystudoval mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, poté studoval v Bruselu a Londýně. Působil jako asistent poslanců v Evropském parlamentu. Pracoval také na Magistrátu hlavního města Prahy a jako náměstek na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V letech 2018–2021 byl ministrem zahraničních věcí ČR. V současnosti působí jako pedagog, vědecký pracovník a ředitel Progresivního analytického centra.

__

Jeden z výroků Tomáše Garrigue Masaryka zní, že „státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily“. V tomto duchu hovořilo i mnoho polistopadových politiků v čele s Václavem Havlem. S odstupem času se nabízí otázka, jestli tato myšlenka je stále platná a jestli stát, národ a společnost stojí především na sdílených hodnotách, jakožto nezbytném mezilidském pojivu, nebo je to pouze vzájemná potřebnost, nebo skutečnost, že žijeme na stejném místě. V dnešní polarizující se společnosti je skutečně na místě se ptát, jak jsme na tom s hodnotami v politice a obecně v naší společnosti.

Pokud bychom přijali za vlastní, že jen chlebem jest živ člověk, nemuseli bychom se otázce hodnot a idejí v politice věnovat. Ale v tomto biblickém výroku se projevuje opak. A podobně je tomu také v politice. Politika není jen hledání řešení našich každodenních starostí a předcházení těm budoucím. Politika, politici a političky by ani dnes neměly být pouze realističtí a pragmatičtí. Hodnoty v politice stejně jako v našem životě mají své místo a pomáhají nám vytvářet pevnější základy naší společnosti. Otázka by vlastně měla být jak v politice najít správnou rovnováhu, jak nabídnout realistické odpovědi na současné problémy naší společnosti, ale také rozvíjet hodnoty a hodnoty, z kterých se naše společnost, náš stát a Evropa, ve které žijeme, zrodila a stále čerpá inspiraci.