Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Tomáš Rektor

psychoterapeut a psychiatr

––

Absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a odborné výcviky, např. v hlubinné psychoterapii. V letech 2000–2005 postupně pracoval na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno, v Psychiatrické léčebně Jihlava a ve Studentském zdravotním ústavu v Praze. Jako lékař působil v komunitách pomáhajících lidem se závislostí. Od roku 2006 spolupracoval se Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, jako psychiatr dojížděl do několika uprchlických táborů. V současné době provozuje praxi ve vlastní společnosti Terapie.info a vede tým psychiatrů a psychologů zabývajících se komplexní péčí o duševní zdraví.

 

Tomáš Rektor vystoupí na panelu Jak vést dialog v současné demokratické společnosti?

Psychoterapie je jistou formou dialogu, byť zpravidla značně asymetrickou. A zároveň jedním z nevyřčených cílů bývá dialog umožnit, v terapeutické místnosti i mimo ni. Naši pacienti zpravidla přichází s pocitem nejistoty, oslabení a na prvních sezeních hledají potvrzení, že jejich pohled na svět je správný, že původ jejich neštěstí stojí mimo ně. I to je jistá forma dialogu, která po čase umožní (když se terapie daří) jinou formu rozpravy, která nabízí i kritičtější pohled na sebe sama, sebereflexi, přijetí i odlišných názorů. 

Tyto jevy zasahují pochopitelně i veřejné dění. Ve společnosti zasažené pandemií a válkou chybí prostor pro konstruktivní debatu, místo toho je veřejný prostor zahlcen výkřiky odlišných skupin. Chybí zklidnění, smíření, porozumění. A stále častěji do snah o rozpravu zasahuje lež.