Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Václav Němec

filozof, pedagog

––

Již na sklonku komunistického režimu se zapojil do undergroundu provázaného s církevním prostředím. Po roce 1989 vystudoval filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvoval několikaleté studijní pobyty na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově a na Svobodné univerzitě Berlín. V roce 2006 obdržel doktorát a 2018 se habilitoval v oboru dějin filozofie. V současnosti působí v Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a jako vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Zaměřuje se na antickou a středověkou filozofii, filozofii 20. století, filozofii práva a politickou filozofii. Překládá filozofickou literaturu z němčiny (např. Hannah Arendtová, Karl Jaspers, Martin Heidegger). Bývá častým hostem veřejnoprávních médií, kde komentuje současné dění. Je autorem mnoha odborných statí a několika knih. Je členem Dialogického společenství a pravidelným řečníkem přednášek Nadačního fondu WebDialog.
 
 

Václav Němec vystoupí na panelu K čemu je v demokratické společnosti dialog?

Dialog je základem nejenom demokracie, ale i zdravého lidského rozumu. Každý z nás vidí svět z velmi omezené subjektivní perspektivy, a proto jsme bytostně odkázáni na druhé, kteří nám zprostředkovávají pohled na skutečnost z odlišných perspektiv. Skutečný dialog vlastně znamená takovouto vzájemnou směnu perspektiv, která nám umožňuje vidět svět očima druhých, a tak se teprve dobírat plnějšího poznání skutečnosti a pravdy. Demokratická diskuse ovšem předpokládá veřejný prostor jakožto rámec, v němž se občané i politici setkávají jako se sobě rovnými a v němž spolu navzájem promlouvají. Proto je pro demokracii životně důležitá existence nezávislých médií a dalších platforem, na nichž může probíhat svobodná diskuse a výměna informací nepokřivená mocenskými či komerčními zájmy. Tam, kde dochází k omezování, fragmentaci či rozkladu veřejného prostoru, a tím i této permanentní diskuse, je naopak v ohrožení nejenom demokracie, ale i zdravý lidský rozum, který se utváří a rozvíjí pouze ve vzájemném dialogu.